Oskomera Case Huisstijl

 • +

  Grondige voorbereiding

 • +

  Iteratieve aanpak

 • +

  Ruimte voor inbreng klanten

 • +

  Balans tussen uniformiteit en eigen identiteit

 • +

  Tijtloze basis voor alle communicatiemiddelen

De opdracht

“Ontwikkel een huisstijl die onderscheidend is voor
iedere werkmaatschappij, maar tegelijkertijd de
verbondenheid met de holding laat zien.”

De werkzaamheden

“TFD onderscheidt zich door een professionele aanpak, werkt doelgericht en heeft kennis van zaken. Maar bovenal de korte lijnen en persoonlijke benadering ervaar ik als zeer prettig.”

Oskomera

Cindy Verbruggen

Oskomera Group

De uitdaging

Oskomera is gespecialiseerd in hoogwaardige gevel- en staalprojecten alsmede zonnestroomsystemen. Oskomera bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die ieder een unieke oplossing bieden om energie te besparen dan wel te winnen. De rode draad komt terug in het centrale motto: ‘Building the future.’. Iedere dochteronderneming had een eigen identiteit (logo, briefpapier et cetera). Daardoor was de onderlinge verbondenheid – Oskomera als centrale holding – onzichtbaar. Dat moest anders. Aan Third Floor Design de schone taak om uniformiteit aan te brengen: één vaste huisstijl als uitgangspunt, maar dan wel met steeds een eigen invulling per dochteronderneming. Zo bedachten we voor Oskomera Solar Power Solutions de slogan: ‘Energy is everywhere, catch your share’.

De aanpak

Als eerste werd een inventarisatie gemaakt van alle communicatiemiddelen. Die werden vervolgens stevig onder de loep genomen en geanalyseerd op onder meer font (lettertype), corps (lettergrootte), kleurgebruik, beeldmateriaal en algemene uitstraling. Vervolgens is een algemeen huisstijldocument opgesteld, waarin de randvoorwaarden zijn vastgesteld. Na goedkeuring is per werkmaatschappij een huisstijl ontwikkeld.

Het resultaat

De holding heeft een vaste basiskleur. Die ‘huiskleur’ komt bij iedere werkmaatschappij terug. Toch hebben zij wel degelijk een eigen identiteit, omdat er per werkmaatschappij een uniek kleurenpalet en fotografie is ontwikkeld. De huiskleur maakt daar deel van uit. Binnen de holding hebben alle documenten (brochures, website, twitter account, presentatiemap, visitekaartjes et cetera) een vaste, herkenbare opmaak en vormtaal. Ook is er uniformiteit aangebracht in lettergrootte en -type. Kortom: een tijdloos fundament voor professioneel communiceren.

“Hoe grondiger de voorbereiding, hoe efficiënter de uitwerking.”

Mark Copal - Third Floor Design

Mark Copal

Third Floor Design

Wilt u samen met Third Floor Design ook een soort gelijk proces ingaan?